Rob Sambles Photography | Surrey United v Glasgow Rocks 1.4.15